به‌صورت دوره‌ای انباری را تمیز کنید.(بیست و یکمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

به‌صورت دوره‌ای انباری را تمیز کنید.

.

میل طبیعی افراد به داشتن خانه‌ای منظم آن‌ها را به مرتب کردن خانه و رها کردن خانه از انباشتگی سوق می‌دهد.

بیشتر بخوانید