عادت کلیدی، راه میانبری برای تغییر

عادت کلیدی، راه میانبری برای تغییر زمانی که تصمیم می‌گیریم فرد موفقی باشیم، زمانی که قصد می‌کنیم، تغییرات اساسی در زندگیمان صورت دهیم، ممکن است فهرستی بلند بالا از عادات منفی و بد خود بیابیم. عاداتی که با ترک آن‌ها

ادامه مطلب »

ژورنالی برای برنامه ها و اهداف خود داشته باشید.(نهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

ژورنالی برای برنامه‌ها و اهداف خود داشته باشید. گاهی به حدی درگیر فعالیت‌های روزمره و مشغله‌های زندگی می‌شویم که چرایی اهداف خود را فراموش می‌کنیم. فراموش کردن چرایی باعث می‌شود انگیزه‌هایمان را از دست بدهیم و دچار نوعی رخوت و

ادامه مطلب »

گزارش فصل یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم از کتاب خواستن، توانستن نیست.

فصل یازدهم: برای رسیدن به اهدافتان رشد کنید. فراتر از سطح مهارت های خود به رقابت بپردازید. رقابت با افرادی در سطح خودتان، فرایند پیشرفت را اندک و کند می کند. بهتر است با افرادی بسیار بالاتر از سطح مهارت

ادامه مطلب »

تاثیر محیط را در پیشبرد اهداف ندیده نگیرید

گزارش فصل پنجم تا دهم کتاب خواستن، توانستن نیست از بنجامین هاردی همان طور که پیشتر در گزارش فصل های گذشته خوانده بودیم، می دانیم که کتاب خواستن، توانستن نیست از بنجامین هاردی ذهنیت فرد گرایی را در تغییرات مثبت

ادامه مطلب »

زندگی خود را از نو بسازید و تصمیماتی مهم ورای محیط همیشگی خود بگیرید.

گزارش فصل چهارم از کتاب خواستن توانستن نیست این کتاب هم مثل کتاب قبلی از اهمیت استراحت و ریکاوری می گوید. از تجربه اوجی صحبت می کند  که کمیاب، مهیج، عظیم، موثر، شادی بخش و متعالی که درک و بینش

ادامه مطلب »