حتما قبل از خوابیدن لیست کارهای فردا را یادداشت کنید.(شانزدهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

حتما قبل از خوابیدن لیست کارهای فردا را یادداشت کنید. وقتی هر شب قبل از خواب برنامه‌ای را تنظیم می‌کنید، در حال برنامه‌ریزی ذهنتان هستید. ذهنتان برای انجام امور آماده می‌شود و بدون اینکه صبح مقاومتی نشان بدهد، به‌راحتی از

ادامه مطلب »