لیلا علی قلی زاده

ترحم فضیلت است؟

ترحم فضیلت است؟ تنها در سایه ترحم آدمی مقام آدمیت را دارا می‌شود. آناتول فرانس باغ اپیکور را که می‌خوانم

ادامه مطلب »