ترحم فضیلت است؟

ترحم فضیلت است؟ تنها در سایه ترحم آدمی مقام آدمیت را دارا می‌شود. آناتول فرانس باغ اپیکور را که می‌خوانم با اندیشه‌های آناتول فرانس آشنا می‌شوم. به این جمله «تنها در سایه ترحم آدمی مقام آدمیت را دارا می‌شود.» که

ادامه مطلب »
آناتول فرانس

آشنایی من با آناتول فرانس

آشنایی من با آناتول فرانس چند روزی است که شیفته‌ی آناتول فرانس شده‌ایم. در کتاب خاطرات حسن علی خان مستوفی خواندیم که ایشان دیداری با آناتول فرانس پدر نثر فرانسه داشته‌اند. هرچند که می‌دانستیم، نثر این کتاب طنز است و

ادامه مطلب »