وقتی می‌خواهم به روزم امتیاز بدهم.

  هر روز ساعت شش وبینار آنلاین و رایگان شاهین کلانتری با عنوان اهل نوشتن برگزار می‌شود. هر وقت مجالی پیش آید، سعیم بر این است که در این دورهمی حضور پیدا کنم. شاهین همواره در ابتدای هر وبینار یک

ادامه مطلب »