الگوی خوبی برای فرزندانتان باشید.(ایده چهل و هفتم از صد و یک ایده توسعه فردی)

الگوی خوبی برای فرزندانتان باشید.(ایده چهل و هفتم از صد و یک ایده توسعه فردی)

الگوی خوبی برای فرزندانتان باشید.

همه ما می‌دانیم که فرزند پروری به این راحتی‌ها هم نیست؛ اما یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای تربیت صحیح فرزندانمان این است که الگوی خوبی برای آن‌ها باشیم. الگوها، از طریق ویژگی‌ها و دستاوردهای شخصی خود، می‌توانند دیگران را به تلاش و توسعه بدون آموزش مستقیم ترغیب کنند. آیا تابه‌حال فکر کرده‌اید که چگونه می‌توانید و چقدر مهم است که الگوی فرزندان خود باشید؟ مادری که کتاب نمی‌خواند، نمی‌تواند فرزندش را به کتاب خواندن تشویق کند.

بیشتر بخوانید