لحظه به عقب نگریستن اورفئوس

افسانه اورفئوس از میان تمام افسانه‌ها، افسانه اورفئوس برای هنرمندان ارزش بیشتری دارد. هیچ شاعر و نوازنده حقیقی نیست که افسانه اورفئوس را نداند. اورفئوس خواننده‌ایی خوش‌صدا و نوازنده‌ی لیراست. سازی که از آپولو گرفته است و نغمه‌ی جادویی دارد.

ادامه مطلب »