کتاب هایی که می خوانیم همه چیزی را به ما می آموزند، کافیست قابلیت دیدن و شنیدن خود را بالا ببریم.

دیروز کتاب فرار به جنگ را شروع کردم. این کتاب نوشته اشتفان تسوایگ  می باشد. تنها رمان بلند این نویسنده. در سرآغاز کتاب یک جکله امده است و براساس ان جمله داستان را روایت می کند. «آنکس که دارد، به

ادامه مطلب »