از معلم تا معلم

از معلّم تا معلّم

سال سوم دبیرستان بودم. رئیس آموزش پرورش به مدرسه‌‌‌مان آمد. زنگ مثلثات بود و طبق معمول معلّم نداشتیم. آقای خیرآبادی که سال‌ها دبیر ریاضی و مثلثات بودند، زحمت کشیدند خودشان به سر کلاسمان آمدند. چقدر مهربان و شوخ طبع بودند. برای اینکه سطح سوادمان را بسنجند چند سؤال مطرح کردند. یکی از سؤال‌ها فوق العاده ساده بود؛ ولی ایشان گفتند  سؤالی طرح می‌کنم که جوابش پیجیده است و نیاز به محاسبات فراوانی دارد. هرکسی حل کند یک جایزه پیش من دارد. ما با قرض پیچیده بودن سؤال، چند دقیقه تمام برای سؤال وقت صرف کردیم و آخر سر هم به نتیجه نرسیدیم. بیشتر بخوانید