از برقراری روابط جدید نترسید.(سی و هشتمین ایده)

از برقراری روابط جدید نترسید.(سی و هشتمین ایده)

 از برقراری روابط جدید نترسید.

یک ایده در خصوص تشکیل یک گروه با خواسته های مشترک

در نشست توسعه فردی، استاد مربوطه ما را ملزم به ایجاد کانال یا گروهی خاص با هدف پروراندن مهارت های مدیریتی و ارتباطی کرد تا  با مدیریت آن کانال به نوعی در مسیر رشد قرار بگیریم. به‌محض شنیدن چنین پیشنهادی، مغزم شروع به ساختن موانع و مشکلات پیش رو از تجربه‌های قبلی کرد. قصد داشتم از ایفای آن نقش، به هر طریقی که بود، شانه خالی کنم؛ اما استاد مثل یک ذهن خوان، درباره پیشگویی‌های غیرواقعی ذهنمان حرف زد و ما را دلگرم به پیشبرد آن هدف کرد.

بیشتر بخوانید