پرتره ادوارد مانه

هنرمندان دوره امپرسیونیست«ادوارد مانه»

به عنوان یک نویسنده نقاش که از روی عشق و علاقه به کودکان درس نقاشی می‌آموزد تصمیم گرفتم که حداقل هفته‌ای یک بار مطلبی را به نقاشی و تاریخچه هنر اختصاص دهم. دیروز در حال بررسی کارهای داوینچی بودم که

ادامه مطلب »