اولین آشنایی من با نادر ابراهیمی

ابن مشغله نادر ابراهیمی

اولین آشنایی من با نادر ابراهیمی 

نادر ابراهیمی را از کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم اسماً می‌شناختم. با این که این کتاب این همه اسم و رسم پیدا کرده بود و بیشتر دوستانم آن را خوانده بودند؛ اما من اصلاً حوصله خواندن نامه را نداشتم و به سراغش نرفته بودم که اتفاقاً یک بار همسرم هم گفته بود که این کتاب را خوانده‌ای و من با افتخار گفته بودم نه و اصلاً در پی‌اش هم نبودم. بیشتر بخوانید