یادگیرنده مداوم باشید(اولین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

یادگیرنده مداوم باشید.

اوایل دوران کودکی، عمویم برایم یک دستگاه ویدیو به همراه یک نوار آموزش زبان انگلیسی آورد. کار با آن دستگاه کوچک را به من یاد داد و از من خواست که از آن دستگاه به نحو احسنت استفاده کنم. همان‌طور که می‌دانید، کودکان اشتیاق بسیاری برای آموختن و کشف ناشناخته‌ها از خود نشان می‌دهند. من نیز از این قاعده مستثنا نبودم؛ بنابراین ساعت‌ها، بدون ذره‌ای خستگی، روبروی تلویزیون به شوق یادگیری زبان انگلیسی می‌نشستم و مطالب را با دست‌هایی کوچک، در دفتری یادداشت می‌کردم. البته آن دوران نسبت به این دوره دسترسی به همه‌چیز تا این حد ساده نبود و آن نوار ویدیویی برایم مثل یک گنج بود؛ اما امروز انباشت اطلاعات باعث شده است که افراد بیشتر از آن‌که به دنبال یادگیری باشند، مرتب از یک منبع به منبع دیگر می‌روند و عملاً جز انباشتگی اطلاعات و کلافگی چیزی عایدشان نمی‌شود.
بیشتر بخوانید