لیلا علی قلی زاده

خودشناسی

تو نیاز داری که به شناختن خود ادامه دهی؛ هر روز کمی بیشتر از روز پیش. خلاصه کتاب خودشناسی از

ادامه مطلب »

خودشناسی

در یونان باستان از سقراط فیلسوف خواستند که لُبِ کلام همه فرامین فلسفی را در یک عبارت خلاصه کند؛ و

ادامه مطلب »