کتابی که زندگی‌ام را تغییر داد.

کتابی که زندگی‌ام را تغییر داد. مدتی پیش در مجلسی با دوستان نویسنده و کتابخوان، مطلبی پیش آمد درباره اثرات کتاب‌ها و اینکه آیا کتابی هست که تأثیر شگرفی بر زندگی شما گذاشته باشد؟ آن موقع هرچه فکر کردم به

ادامه مطلب »