کودکی

کودکی

دخترک شیطان و بازیگوش بود. این را از چهره و وجناتش می‌توانستی حدس بزنی. روی گونه‌هایش کک‌ومک‌های درشتی بود. از بس زیر آفتاب مانده بود، پوست سفیدش تیره شده بود. موهای خرمایی و لختش از زیر روسری به‌صورت مربع شکلش هجوم  آورده بود. بیشتر بخوانید

تمرین واژگان شماره یک(حرف الف)

نوشتن با استفاده از واژگان با حرف الف

آب‌دزدک عاشق آب‌بازی با آب دریاچه بود؛ اما آن روز صبح، موضوعی آرامش ذهنش را ربوده بود.

آرام‌آرام پروازکنان آمد و روی آلاله نشست.

آغوش گرم آلاله آسایش ازدست‌رفته‌اش را به‌آسانی به او بازگرداند.

از آن‌سوی آبگیر، آوای مرغ آمین شنیده می‌شد. آب‌دزدک آلامش را در آمال مرغ آمین و آغوش آلاله فراموش کرد.