خانه دوست‌داشتنی‌ترین جای دنیا

در میان دیوارهای خانه چه سری نهفته است که برای یکی می‌شود آرامگاه و برای دیگری زندانگاه. تا مدت‌ها فکر می‌کردم که فضای خانه، رنگ و لعاب آن و چیدمان آن این تأثیرات را به وجود می‌آورد. با این تفکر

ادامه مطلب »

بینونت الوان

تعلیم مبانی رنگ و نقش به شیوه قجر در مجلس رنگ و نقش، استاد هنرمند، الوان از اصل تا فرع به هنرجو ارائه نموده طریق رسیدن از اصل به فرع نشان می‌دهد. الوان در علم نقش و رنگ کم نبوده،

ادامه مطلب »

داستانی به سبک دوره قاجار

در دوره‌ای رضاخان افضل الرجال بود به جهت سلطنت بر ولایت ایران.  بعدها استبداد و جبرش فزونی یافته حکام بلاد فرنگ لابد معذولش داشتند. پس از رضا خان مخلوع السلطنه، صبی شان محمدرضا بر اریکه‌ی پادشاهی جلوس کرده بود. شاهی

ادامه مطلب »

تمرینی برای مونولوگ نویسی یا تک گویی

تمرینی برای مونولوگ نویسی یا تک گویی مغرور مغرور هستی درست؛ اما این غرورت به درد من نمی‌خورد. من این غرور تو را دوست ندارم.  راستش را بخواهی من از همه آدم‌های مغرور بیزارم. آدم‌های مغرور طوری راه می‌روند و

ادامه مطلب »

نوشتن با کلمات تازه

نوشتن با کلمات تازه یکی از دوستان در کارگاه قجر نویسی اذعان داشتند که کلمات تازه قدرت جادویی دارند که می‌توانند روی سبک نوشتاری ما هم تاثیر بگذارند.

ادامه مطلب »