درس‌هایی که از کتاب‌ها می‌گیریم.

درس‌هایی که از  کتاب‌ها می‌گیریم. این روزها درگیر خواندن کتابی هستم که به زندگی ونگوگ می‌پردازد. قبل‌ترها که مشغله‌هایم کمتر بود، عادت داشتم کتاب را در یک نشست بخوانم. بعد آن اگر از من می‌پرسیدند که موضوع کتاب چه بود،

ادامه مطلب »

از رنج تا گنج

از رنج تا گنج  امروز فرصت‌های نوشتن و نقاشی‌، خیلی بیشتر از گذشته وجود دارد. ابزارها و امکاناتی که در اختیار انسان این عصر است، خیلی بیشتر از قبل است. نویسنده و نقاش امروز باید بابت این فراوانی خدا را

ادامه مطلب »

من چه کسی هستم؟ تصویری که دیگران از من دارند تا چه حد درست است؟

من چه کسی هستم؟ تصویری که دیگران از من دارند تا چه حد درست است؟ هرکسی ما را به حس دیگری از خودمان تبدیل می‌کند، چون ما کمی تبدیل به چیزی می‌شویم که آن‌ها فکر می‌کنند. “آلن دوباتن” دخترم به

ادامه مطلب »

ماشین زمان و سفر به تبریز

ماشین زمان و سفر به تبریز در بین دوستان نویسنده‌ای که پیدا کردم، با نوشته‌های صبا به گذشته‌ای دور پرت می‌شوم. نوشته‌های صبا حکم ماشین زمان را دارد. سوار بر ماشین زمان می‌شوم و  به تبریز می‌روم. نه، ده یا

ادامه مطلب »

چند ماجرا از مهربانی

چند ماجرا از مهربانی گاهی حواسمان نیست که با یک مهربانی کوچک، با یک حرف مسرت بخش می‌توانیم جهان را زیبا و جایی بهتر برای زندگی کنیم. 

ادامه مطلب »

پیوندی میان نقاشی و ادبیات

پیوندی میان نقاشی و ادبیات مدت‌ها بود که  میان علایق خودسردرگم و بی‌قرار بودم. استاد نقاشی مرا جدی نمی‌گرفت. نسبت به شاگردان دیگر کم کارتر بودم. ناگفته نماند که آن جدیتی که یک شاگرد باید داشته باشد، در کار من

ادامه مطلب »