لیلا علی قلی زاده

سلما

داستان زنی به نام سلما میان راهروهای عریض و طویل بازار قدم می‌زدم. از من نپرسید که در کدام بازار

ادامه مطلب »

ارزش رنج

ارزش رنج اگر رنجی که میکشیم معنا داشته باشد و برای رسیدن به آرمان خاصی باشد، میتوانیم تحملش کنیم. سوالی

ادامه مطلب »