روزچهارم با کتاب جرات داشته باش

در این بخش از کتاب  تعریفی از اعتماد ارائه شده است. طبق این تعریف برای اعتماد دو نوع را می توانیم در نظر بگیرم. اعتماد نسبت به دیگران:شخصی یا چیزی اعتماد نسبت به خود در تعریف اعتماد به نفس بیشتر

ادامه مطلب »

دفترچه ممنوع و عروسک فرنگی

معرفی کتاب دفترچه ممنوع نویسنده: آلبا دِسس پِدِس مترجم: بهمن فرزانه با خواندن دفترچه ممنوع متوجه شباهت بسیار میان خودم و قهرمان داستان شدم. با تمام وجودم او را می‌شناختم. شاید هر کس دیگری هم کتاب را بخواند، همین احساس را

ادامه مطلب »

روز سوم با کتاب جرات داشته باش

۷ مرداد ۱۴۰۰ مطالب این روز از روزهای دیگر کمتر بود اما تجربیات بسیار بود. عدم اعتماد به نفس تمامی عرصه های زندگی را مختل می کند. زندگی حرفه ای زندگی شخصی زناشویی ارتباط های خانوادگی روابط دوستانه در این

ادامه مطلب »

خودشناسی

در یونان باستان از سقراط فیلسوف خواستند که لُبِ کلام همه فرامین فلسفی را در یک عبارت خلاصه کند؛ و او در پاسخ گفت: «خودت را بشناس». خودشناسی به این دلیل چنین اهمیتی دارد که فقط بر اساس شناختی دقیق

ادامه مطلب »

جرات داشته باش. روز دوم

روز دوم ۵ مرداد ۱۴۰۰ زمانی که از عدم اعتماد به نفس رنج می بریم. در روابطمان با دیگران به مشکلاتی برمی خوریم که در این بخش از کتاب به پنج مشکل عمده اشاره شده است. اولین مشکل: نیازها و

ادامه مطلب »