تازه‌ترین نوشته‌هایم را اینجا بخوانید

خاطره‌ای در بام

دو دختر بچه‌ی کوچک، یکی پنج ساله و دیگری سه ساله روی پشت‌بام خانه‌ی پدربزرگ‌شان بازی می‌کردند. خانه‌ی پدربزرگ، پشت‌بام بزرگی داشت. یک حیاط کوچک

ادامه مطلب »

کلمه‌ای که مرا می‌ترساند

استاد در کلاس درس پرسید: «کدام کلمه شما را می‌ترساند؟» و من در پاسخ می‌نویسم. کلمه‌های زیادی وجود دارند که مرا می‌ترسانند؛ البته کلمه‌ایی وجود

ادامه مطلب »

حاجیه خانم عاشق پوله

داستان روز سیم لغت روز: افاقه(۱. بهبود یافتن؛ رو به تندرستی نهادن بیمار. اثر؛ نتیجۀ خوب؛ فایده.) قسمت اول دخمه‌ای کوچک و نمور با دیوارهایی

ادامه مطلب »

مردی پرهیبت با قلبی رئوف

داستانک روز بیست و نهم لغت روز: مناقشه(بحث، جدل) بیست و نه روز پیش، تمرینی برای کلمه برداری طرح‌ریزی کردم. تمرین به این قرار بود

ادامه مطلب »

دنیا روی دیگری هم دارد

داستانک روز بیست و هشتم این کلمه خلجان را از وبلاگ گیابند عزیز پیدا کردم.  خَلَجان: تپش، لرزش، اضطراب، دلهره، نگرانی، بیم، آرزو، رغبت، خارخار،

ادامه مطلب »