لیلا علی قلی زاده

ایده هایی برای توسعه فردی

«یادگیرنده مداوم باشید»-اولین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر

«شنا را یاد بگیرید و حداقل ماهی یک‌بار به استخر بروید.»-سی و دومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی

 «برنامه خواب منظمی داشته باشید.»-سی و سومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی

 «تلویزیون را خاموش‌کنید.»-سی و چهارمین ایده از صد و یک توسعه فردی

«روابط خود را تغییر دهید.»-سی و پنجمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی

«قدردان باشید.»-سی و ششمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی

«کسی را داشته باشید که در مواقع ناراحتی با او صحبت کنید.»-سی و هفتیمن ایده از صد و یک ایده توسعه فردی

«از برقراری روابط جدید نترسید.»-سی و هشتمین ایده از صدو یک ایده توسعه فردی

«در جمع بمانید.»-سی و نهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی

«مراقب نحوه انتقاد کردنتان باشید.»-چهلمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی

«به افرادی که نیاز به کمی مساعدت دارند، کمک کنید.»-چهل و یکمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی

«با افراد منفی نگر حتی‌الامکان رابطه نداشته باشید.»-چهل و دومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی 

«با مادربزرگتان(پدربزرگتان) چای بنوشید.»-چهل و سومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی

«از آدم های سمی دوری کنید.»-چهل و چهارمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی

«در مورد اهداف و برنامه‌های مهم خود حرف نزنید.»-چهل و پنجمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی

«یاد بگیرید میان زندگی و کارتان توازن ایجاد کنید.»-چهل و ششمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی

«الگوی خوبی برای فرزندانتان باشید.»- چهل و هفتمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی

«سعی نکنید خودتان را اثبات کنید.»-چهل و هشتمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی 

«دیگران را همان‌طوری که هستند، بپذیرید.»-چهل و نهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی