گفت‌وگو با اسطوره‌ها

گفت‌وگویی با آرش کمانگیر در باب نوشتن به روزهایی فکر می‌کنم که بیماری بهانه‌ای می‌شود برای شانه خالی کردن از نوشتن و به مجسمه‌ی آرش درحالی‌که کمان را در دست گرفته و تیر را در چله‌اش گذاشته است، خیره می‌شوم

ادامه مطلب »