کسی را داشته باشید که در مواقع ناراحتی با او صحبت کنید.(سی و هفتیمن ایده)

کسی را داشته باشید که در مواقع ناراحتی با او صحبت کنید.(سی و هفتیمن ایده)

کسی را داشته باشید که در مواقع ناراحتی با او صحبت کنید.

انسان موجودی به‌شدت اجتماعی است و نمی‌توان نقش دوستان را در زندگی او نادیده گرفت؛ اما مسلماً نمی‌توان به همه دوستان، هر حرفی را زد. همه ما به آدم‌هایی احتیاج داریم که گاهی بتوانیم از ناراحتی‌ها و غم‌هایمان با آن‌ها صحبت کنیم و حس و حال بهتری را بعدازآن مکالمه تجربه کنیم. یک مشاور که بتوانیم گاهی با او درباره مشکلات و احوالاتمان صحبت کنیم به نظر گزینه خوبی می‌آید.

بیشتر بخوانید