کهن الگوهای شخصیت- قسمت دوم

کهن الگوهای شخصیت- قسمت دوم

در قسمت اول گفتیم که نه الگوی اصلی داریم که بر اساس این نه الگو ۴۵ کهن الگو به وجود می‌آیند. این الگوها بر اساس شخصیت‌های اسطوره‌ای به وجود آمدند.

در مسیر نوشتن داستان یا خلق اثری هنرمندانه، شناخت اسطوره‌ها کمک شایانی به شما می‌کند. بد نیست به موزه زمان سری بزنید. ساعت‌هایی که در آنجا قرار دارد توسط هنرمندانی ساخته شده است که از اسطوره‌ها برای شکل دادن به ساعت‌ها استفاده کرده‌اند. بیشتر بخوانید