پرونده کارهای نیمه تمام را ببندید.(هجدهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

پرونده کارهای نیمه‌تمام را ببندید. .    کارهای نیمه‌تمام، انرژی ذهنی زیادی را از ما می‌گیرند. کاری را شروع کرده‌ایم؛ اما برای اتمام آن زمانی را تعیین نکرده‌ایم. برای همه ما پیش‌آمده است که در حین انجام کاری به بن‌بست

ادامه مطلب »