پرونده کارهای نیمه تمام را ببندید.(هجدهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

پرونده کارهای نیمه‌تمام را ببندید.

.

اتمام کار با شادی همراه است.

 

 کارهای نیمه‌تمام، انرژی ذهنی زیادی را از ما می‌گیرند.

کاری را شروع کرده‌ایم؛ اما برای اتمام آن زمانی را تعیین نکرده‌ایم. برای همه ما پیش‌آمده است که در حین انجام کاری به بن‌بست می‌رسیم و دیگر راه‌حلی به ذهنمان نمی‌رسد. ضمیر ناخودآگاهمان، کارهای سخت را دوست ندارد و ترجیح می‌دهد به انجام کارهایی روی بیاورد که سهل‌تر و آسان‌تر است؛ بنابراین کار را رها می‌کنیم و کار دیگری را شروع می‌کنیم؛ اما همیشه جایی در ذهنمان به آن کار فکر می‌کنیم و از اینکه نتوانسته‌ایم، آن را به اتمام برسانیم، عذاب وجدان داریم و احساس ضعیف بودن چنان گلویمان را می‌گیرد که هر آن ممکن است خفه شویم. کارهای نیمه‌تمام، باعث عدم تمرکز و استرس هم می‌شوند. جایی در اعماق ذهنمان همیشه به آن کار نیمه‌تمام فکر می‌کنیم. انجام یک کار حتی به‌صورت بد، بهتر از پروژه و کاری است که هیچ‌وقت تمام نمی‌شود. برای اینکه از دست این خوره انرژی راحت شوید هر طوری هست پرونده کار نیمه‌تمامتان را ببندید. حتی اگر آن‌طوری که باید مطلوب نباشد.

جیمز بالدوین در مورد یک کار نیمه‌تمام در نویسندگی می‌گوید: «یا این کتاب را تمام کن، یا بمیر. شما باید آن را بنویسید.»

این تندی و صراحت در کلام نشان‌دهنده این است که نباید هیچ کار نیمه‌تمامی داشته باشید. بیشتر بخوانید