با افراد منفی نگر حتی‌الامکان رابطه نداشته باشید.(چهل و دومین ایده)

با افراد منفی نگر حتی‌الامکان رابطه نداشته باشید.(چهل و دومین ایده)

 با افراد منفی نگر حتی‌الامکان رابطه نداشته باشید.

 

وینستون چرچیل می‌گوید: «آدم بدبین گرفتاری را در هر فرصتی می‌بیند؛ آدم خوش‌بین فرصت را در هر گرفتاری می‌بیند.»

بیشتر بخوانید