از آدم های سمی دوری کنید.(چهل و چهارمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

از آدم های سمی دوری کنید.(چهل و چهارمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

از آدم‌های سمی دوری‌کنید.

همه ما در زندگی گاهی با آدم‌هایی مراودات داریم که در حضور آن‌ها احساسات خوبی را تجربه نمی‌کنیم.

ارتباط با آن‌ها منجر به از دست دادن همان حال خوب خودمان و بلکه از دست دادن انرژی زیادی هم می‌شود، چنین افرادی در علم روانشناسی به افراد سمی معروف‌اند. احساس می‌کنیم آن‌ها در مورد ما با خصومت صحبت می‌کنند و مدام می‌خواهند ما را تحقیر کنند.

بیشتر بخوانید