تجربه‌ای از تولید محتوا در چالش دویست روز وبلاگ نویسی

تجربه‌ای از تولید محتوا در چالش دویست روز وبلاگ نویسی

لیلا علی قلی زاده در تجربه محتوا نویسی در دویست روز

شصت و یک روز پیش وقتی قرار شد در چالش دویست روز وبلاگ نویسی شرکت کنم، اصلاً به سختی کار فکر نکرده بودم. به روزهایی با انرژی پایین، روزهای غمگین و کسالت بار، روزهای پر مشغله، روزهای پر هیجان و روزهای بیماری هم فکر نکرده بودم. حتی به روزهایی که هیچ چیزی به مخیله‌ام راه پیدا نمی‌کرد، هم فکر نکرده بودم. بیشتر بخوانید