یک روز لواشکی

تجربه یک کار جدید تا به امروز سمت درست کردن لواشک نرفته بودم. بعضی‌ها لواشک ترش دوست دارند. بعضی‌ها شیرین و من دوست‌دارم لواشک ملس باشد. لواشک شیرین هم خوب است اما لواشک ترش را اصلن دوست ندارم. فشارم سریع

ادامه مطلب »