از خودتان انتقاد نکنید(شصت و پنجمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

از خودتان انتقاد نکنید. دکتر فردریک فانژه در کتاب جرئت داشته باش می‌گوید: «یکی از راه‌های افزایش اعتمادبه‌نفس خاموش کردن رادیوی انتقاد است.» توجه کردن به این نکته مهم است که هیچ فردی نمی‌تواند به‌طور هم‌زمان به دو موج از

ادامه مطلب »

روز چهاردهم با جرات داشته باش

آلرژی به انتقاد افرادی که دائم خودشان را نقد می کنند، به نقدهای بیرونی حساس  و کم طاقت می شوند. بنابراین هیچ چیزی را از محیط بیرون نمی پذیرند حتی اگر این نقد سازنده باشد. انتقاد از خود ویرانگر است.

ادامه مطلب »

پیش داوری چهار«همیشه باید در هر کاری بهترین باشم»

روز نهم با کتاب جرات داشته باش پیش داوری چهار«همیشه باید در هر کاری بهترین باشم» اغلب ما از کودکی در معرض این پیش داوری قرار می گیریم. سیستم آموزشی و خواسته های والدین همیشه انتظاراتی بیش از حد توانایی

ادامه مطلب »

بخش دوم کتاب جرات داشته باش

روز ششم، هفتم و هشتم بخش دوم: پیش داوری ها منشا کمبود اعتماد به نفس منشا کمبود اعتماد به نفس، هفت پیش داوری است. هفت شیوه تفکری که همچون منشوری هستند که از طریق آن به زندگی نگاه می کنید.

ادامه مطلب »

روز سوم با کتاب جرات داشته باش

۷ مرداد ۱۴۰۰ مطالب این روز از روزهای دیگر کمتر بود اما تجربیات بسیار بود. عدم اعتماد به نفس تمامی عرصه های زندگی را مختل می کند. زندگی حرفه ای زندگی شخصی زناشویی ارتباط های خانوادگی روابط دوستانه در این

ادامه مطلب »

جرات داشته باش. روز دوم

روز دوم ۵ مرداد ۱۴۰۰ زمانی که از عدم اعتماد به نفس رنج می بریم. در روابطمان با دیگران به مشکلاتی برمی خوریم که در این بخش از کتاب به پنج مشکل عمده اشاره شده است. اولین مشکل: نیازها و

ادامه مطلب »