قالب‌هایی جدید برای نوشتن

گاهی نوشتن سخت می‌شود. همیشه شرایط بر وفق مرادمان نیست که نوشتن برایمان کاری ساده باشد. گاهی نوشتن سخت می‌شود و برای نوشتن محتاج به قالبی هستیم که با وضعیت و حال روحیمان متناسب باشد. از همین رو یکی از

ادامه مطلب »

شرحی از روز چهارم هفته

شرحی از روز چهارم هفته امروز روز شعر خوانی بود. کتاب آینه در آینه هوشنگ ابتهاج روی میز بود. کتاب را باز کردم و شعر زبان نگاه آمد. این شعر را اولین بار با ترانه اشارات نظر سارا نائینی شنیده

ادامه مطلب »

اولین شعری که سرودم

    شعر  اتحاد واژه واژه‌های بی‌پناه شعر نمی‌شوند حتی واژه‌های پشت هم بی‌معنا هم شعر نمی‌شوند واژه‌های بی‌اصالت شعر نمی‌شوند واژه‌های تنها شعر نمی‌شوند شعر، اتحاد واژه‌هاست شعر، زنجیر محکم واژه‌هاست شعر واژه‌های هدفمند می‌خواهد شعر معنا می‌خواهد شعر

ادامه مطلب »

شام آخر در عمارت ادبیات

شام آخر ادبیات در عمارت مجلل و باشکوه آقای ادبیات میهمانی بزرگی برپا بود. میهمانان سرشناسی از اقصی نقاط دنیا در آن مجلس جمع شده بودند. عمارت آراسته شده بود به انواع استعاره هایی که از سقف آویزان بود. تشبیه

ادامه مطلب »