ازسیزده آبان تا مظاهیر جنایت

ازسیزده آبان تا مظاهیر جنایت از سیزده آبان، در تقویم ایرانی با عنوان روز دانش آموز یاد شده است. در سال جاری، عده‌ای دانشجو و دانش آموز چهارده تا هفده ساله از حکومت اسلامی بریدند و در شهر آشوب به

ادامه مطلب »