دیگران را همان‌طوری که هستند، بپذیرید.(چهل و نهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

دیگران را همان‌طوری که هستند، بپذیرید.(چهل و نهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

ما دوست داریم دیگران مشابه ما فکر و رفتار کنند.

روزهای اول زندگی مشترکم با همسرم خیلی دلم می‌خواست، همسرم مطابق سلیقه من لباس بپوشد. دوست داشتم همیشه کت به تن داشته باشد. روزهای اول سر همین موضوع به‌ظاهر ساده باهم جنگ داشتیم. یک‌بار همسرم به من گفت: «سعی نکن که مرا تغییر دهی. من همینم و تغییر نمی‌کنم.» بیشتر بخوانید