تاثیر محیط را در پیشبرد اهداف ندیده نگیرید

گزارش فصل پنجم تا دهم کتاب خواستن، توانستن نیست از بنجامین هاردی همان طور که پیشتر در گزارش فصل های گذشته خوانده بودیم، می دانیم که کتاب خواستن، توانستن نیست از بنجامین هاردی ذهنیت فرد گرایی را در تغییرات مثبت

ادامه مطلب »

زندگی خود را از نو بسازید و تصمیماتی مهم ورای محیط همیشگی خود بگیرید.

گزارش فصل چهارم از کتاب خواستن توانستن نیست این کتاب هم مثل کتاب قبلی از اهمیت استراحت و ریکاوری می گوید. از تجربه اوجی صحبت می کند  که کمیاب، مهیج، عظیم، موثر، شادی بخش و متعالی که درک و بینش

ادامه مطلب »