بازیابی فراوانی

هنرمند درونتان را چون کودکی دوست بدارید

هنرمند درونتان را چون کودکی دوست بدارید قبل از به دنیا آمدن دخترک برایش چیزهای کوچکی می‌خریدم. هر جا که وسیله‌ای زیبا توجهم را به خودش جلب می‌کرد، آن را می‌خریدم. مهم نبود که آن وسیله چقدر گران باشد، تمام

ادامه مطلب »

شک و تردید و عدم توجه موانعی برای خلاقیت

شک و تردید و عدم توجه موانعی برای خلاقیت مشیت و رحمت خداوند برای انسان هرچه که باشد، یقیناً بدون همکاری خود شخص نمی‌تواند، جامه عمل بپوشد. “استلا تریل مان” دلمان می‌خواهد موانع خلاقیتمان را برطرف کنیم و هنرمندی خلاق

ادامه مطلب »

جملات تأکیدی یار درونی ما

جملات تأکیدی یار درونی ما دیشب قبل از نوشتن لیست وظایفم برای روز بعد، برای پیداکردن آرامش، چند صفحه نوشتم. مثل صفحات صبحگاهی، صفحات شبانگاهی، هم می‌تواند، باعث شفای خلاقیت و آرامش شوند. بارها صفحات شبانگاهی را امتحان کرده بودم

ادامه مطلب »

قرار ملاقات با هنرمند درون

قرار ملاقات با هنرمند درون از صبح منتظر این بودم که دخترک را پیش خانواده‌ام بگذارم و سر قرار ملاقات با هنرمند درونم حاضر شوم. در تجارب قبلی ناموفق بودم. در هر دو قرار قبلی بیشتر از یک ساعت دوام

ادامه مطلب »

جرقه معنوی در راه هنرمند

 جرقه معنوی در راه هنرمند هنوز یک روز نگذشته است؛ اما مقاومت مثل طوفانی سهمگین جلوی روی من ایستاده است و بر در و دیوار ذهنم خودش را می‌کوبد. بهانه‌ها شروع شده است. خیلی خسته تر از آن هستم که

ادامه مطلب »

بی حوصلگی یا فرار از انجام کار سخت

بی حوصلگی یا فرار از انجام کار سخت موبایلم را کنار دستم گذاشته‌ام. مشغول نوشتن هستم. موبایلم از کنارم تکان نمی‌خورد. هر جا که کم می‌آورم یا واژه‌ها را گم می‌کنم، گوشی‌ام را برمی‌دارم. در صفحات مجازی چرخی می‌زنم. شاید

ادامه مطلب »