کلمه‌ای که مرا می‌ترساند

استاد در کلاس درس پرسید: «کدام کلمه شما را می‌ترساند؟» و من در پاسخ می‌نویسم. کلمه‌های زیادی وجود دارند که مرا می‌ترسانند؛ البته کلمه‌ایی وجود دارد که از همه ترسناک‌تر است و ذهنی هم نیست. وجود عینی دارد؛ بنابراین از

ادامه مطلب »