اصالت و رضایت

ماحصل خواندن کتاب‌های موفقیت شغلی، شخصی و خودسازی، سردرگمی و تشتت افکار بود. (هرچند که همه این سردرگمی‌ها یک نتیجه واحد داشت و آن شناخت بیشتر خود بود) در حالی که همه کتاب‌ها بر ارزش‌های واحدی تکیه می‌کردند و دستور‌العمل‌های

ادامه مطلب »