معرفی کتاب دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد

به آنایی که شبیه ساراست وقتی کتاب دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد به دستم رسید، داستان اول را که خواندم، میلی شدید به دیدنتان به سراغم آمد. هر وقت داستان‌هایی با حسی کاملن زنانه می‌خوانم، به سراغ نویسنده‌هایش می‌روم.

ادامه مطلب »