لیلا علی قلی زاده

امید

امید در قاب تصویر وقتی زبان از بیان احساسات قاصر باشد، هیچ واژه‌ای نمی‌تواند آن را معنا کند. گاهی احساساتی

ادامه مطلب »

خشکسالی و چشمه

خشکسالی و چشمه آب پیدا نمی‌شد. هیچ جا آب نبود. اوایل ساقی‌ها باکس باکس آب معدنی می‌فروختند؛ اما این آخری‌ها

ادامه مطلب »

جنگل تاریک

جنگل تاریک این روزها عجیب احساس تنهایی می‌کنم. به یاد قصه هانسل و گرتل می‌افتم. میان جنگلی تاریک گمشده‌ام. دنبال

ادامه مطلب »

اولین شعری که سرودم

    شعر  اتحاد واژه واژه‌های بی‌پناه شعر نمی‌شوند حتی واژه‌های پشت هم بی‌معنا هم شعر نمی‌شوند واژه‌های بی‌اصالت شعر

ادامه مطلب »