بازیابی انطباق گفتار و کردار

بازیابی انطباق گفتار و کردار بارها شده است که از مسئله‌ای رنجیده‌ایم؛ اما به جای اینکه بگوییم ناراحتیم و حقیقتاً مشکلی وجود دارد، گفته‌ایم که هیچ مشکلی وجود ندارد و همه چیز خوب است. احساس ظاهریمان یک چیز می‌گوید و

ادامه مطلب »

کهن الگوها- قسمت سوم

کهن الگوها قسمت سوم برای خلق شخصیت‌های جذاب و ماندگار لازم است که کهن الگوها را بشناسیم و از آن‌ها در داستان‌هایمان استفاده کنیم. این بخش و بخش‌های دیگر به بررسی این کهن الگوها می‌پردازد. در ابتدا به کهن الگوی

ادامه مطلب »

زبان چیست؟

زبان چیست؟ امروز چنان مشغول امور خانه بودم که زبانم جز برای چند کلام امر و نهی به چیز دیگری باز نشد.

ادامه مطلب »

بازیابی حس قدرت

بازیابی حس قدرت در روزهای آخر هفته سوم کتاب به پناهگاه امن، انتقاد، شیوه ‌های کنار آمدن با انتقاد، احساس گناه و فرایند رشد می‌پردازیم.

ادامه مطلب »

همه کاره هیچ کاره

همه کاره هیچ کاره حتما این اصطلاح به گوشتون خورده؟ تا قبل از اینکه خودم با این واژه تقدیس بشم، از دور می نشستم  و به حال این هنرمندان همه کاره  تاسف می خوردم؛ اما نمی دونستم که قراره خودم

ادامه مطلب »

وقتی صفحه ۱۵ کتاب را باز کرد

وقتی صفحه ۱۵ کتاب را باز کرد وقتی صفحه ۱۵ کتاب را باز کرد با دیدن جمله‌ای از نیچه دلش آشوب شد. چرا درست همان روز که این مصیبت سرش نازل شده بود، نیچه به کمکش آمده بود. انگار می‌خواست

ادامه مطلب »